Total: 0,00 kr

Din indkøbskurv er tom.

Forretningsbetingelser

H A N D E L S B E T I N G E L S E R


1. KØB HOS STELVIO APS:

Alle kontrakter/købsaftaler indgås på dansk
Man kan afgive en bestilling/indgå en købsaftale på følgende måder:

 • Via telefon
 • Online i vores e-shop
 • Via e-mail

Der tages forbehold for:

 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejl

Hvis du har bestilt ordren som 'gæst' på vores on-line shop er det ikke muligt efterfølgende, at tilgå bestillingen via vores website. Kun som registreret kunde, har du på din egen konto, mulighed for at se din nuværende og tidligere ordrer. Hvis du er tvivl om din bestilling, så send en e-mail til info@stelvio.dk

2. PRISER:

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.
Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, excl. Færøerne og Grønland.

3. SALG GENERELT:

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.
Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller prisstigning.

4. LEVERING:

Leveringstiden for alle lagervarer er at betragte som vejledende. Leverings info oplyses på manuel udsendt ordrebekræftelse (pr. e-mail) førstkommende arbejdsdag efter at bestillingen er foretaget.
Der tages forbehold for levering af udsolgte varer og dermed udskudt levering, i tilfælde af leveringsproblemer fra Stelvio's leverandører.

5. AFBESTILLINGER:

Afbestillinger kan ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.
Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 14:00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

6. BETALING:

De mulige betalingsmåder er:

 • Dankort (forretning)
 • Onlinebetaling - med kreditkort (gebyr kr. 0,1% af købssummen)
 • Efterkrav (gebyr kr. 40,50 + Kr. 12,00 opkræves af Post Danmark ved udlevering)
 • Efter aftale (kun erhverv)
 • Kontant (kun forretningssalg)

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.
Betalingsmåde 'EFTER AFTALE' kan kun benyttes af momsregistrerede virksomheder, og kun såfremt de i forvejen har opnået en betalingsaftale med Stelvio ApS. Ønskes en sådan aftale, kan det for virksomheder ske ved at kontakte Stelvio ApS på Tlf. 3212 0380
I tilfælde af manglende betaling gælder det for alle kunder, at Stelvio ApS fremsender 3 betalingspåmindelser. Første påmindelse sendes pr email. De næste 2 påmindelser pr brev. Stelvio pålægger et gebyr på kr. 100,00 pr fremsendte trykte påmindelse. Det skyldige beløb pålægges endvidere renter med 1.5 % pr påbegyndt måned fra 2. skriftlige påmindelseskrav er fremsendt.
Har betaling ikke fundet sted efter 3. påmindelseskrav, overdrages Stelvio ApS tilgodehavende uden yderligere varsel til inddrivelse ved retslig inkasso ved fogedretten i den retskreds hvorunder skyldners adresse hører.
Stelvio har ejendomsretten til varen, indtil fuld og hel betaling for denne har fundet sted.

7. REKLAMATIONSRET:

Der ydes 2 års reklamationsret på reservedele købt hos Stelvio ApS. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Punktet Garanti Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

8. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN:

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Stelvio ApS inden rimelig tid efter fejlen/manglen er opdaget.

Varen skal returneres til Stelvio inden 14 dage efter at fejlen er konstateret.
Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Stelvio ApS.

9. FORSVARLIG RETURNERING:

Alle produkter, der returneres til Stelvio ApS skal være forsvarligt indpakket.
Skader som følge af mangelfuld emballering kan medføre at reklamationsretten bortfalder.

10. SÆRLIGE VARER (TUNINGSDELE):

Køb af tuningsdele, herunder specialfælge, er ikke at betragte som forbrugerkøb og Købelovens bestemmelser om forbrugerkøb gælder således ikke tuningsdele. Det betyder, at der hverken er fortrydelsesret, garanti eller reklamationsret på tuningsdele. Tuningsdele er specialfremstillede varer og bliver ofte kun fremstillet på bestilling fra den enkelte kunde. Endvidere er tuningsdele tiltænkt anvendt i biler med henblik på deltagelse i motorsport og antages derfor at have kort levetid.

Stelvio ApS anbefaler generelt ikke anvendelse af tuningsdele i biler, der anvendes på veje, hvor Færdselsloven er gældende og Stelvio ApS påtager sig intet ansvar for, at et køretøj efter montage af tuningsdele opfylder kravene i Færdselsloven.


12. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE:

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.

 • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
 • Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
 • Stelvio ApS forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlag
  • Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsretten påhviler køberen.
  • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1,5 % pr. påbegyndt måned.


13. REKLAMATIONSRET:

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.


14. GARANTI:

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på fx 1 år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret og gælder under alle omstændigheder kun hvis der indgået skriftlig aftale herom.


15. OMBYTNINGSRET:

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

16. RIMELIG TID:

Købeloven giver forbrugeren to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.


17. FORMODNINGSREGLEN:

Købeloven indeholder en såkaldt formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

18. DEN LOVPLIGTIGE 14 DAGES FORTRYDELSESRET:

For forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet og er leveret til kunden med Post Danmark eller andet transport selskab, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi købssummen.
For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark eller anden transportør senest 14 dage efter modtagelsen.
Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Du skal være opmærksom på, at din fortrydelsesret som hovedregel bortfalder, hvis du f.eks. tager en reservedel i brug, da den herved ikke kan returneres i væsentlig samme stand. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, kan købet ikke fortrydes. Vælger Stelvio ApS alligevel at modtage en sådan vare, ansættes varen skønsmæssigt af Stelvio ApS ud fra en mulig salgsværdi.
Ved anvendelse af fortrydelsesretten bedes varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE, hvis den blev modtaget i en sådan. Der må ikke være skrevet på emballagen. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor du ud fra en vurdering foretaget af Stelvio ApS, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.
Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.
Stelvio ApS godtgør ikke omkostninger i forbindelse med varens eventuelle montering i bil, ligesom Stelvio ApS ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle skader på andre komponenter og funktioner i bilen, opstået som følge af montering af en vare leveret af Stelvio ApS.
Fortrydelsesretten gælder ikke for særlige varer. Se mere under afsnittet SÆRLIGE VARER.
Stelvio ApS returnerer købssummen inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.


19. SÅDAN RETURNERER DU VAREN:

Der er tre måder hvorpå du kan returnere en vare på:

 • Du kan nægte at modtage varen fra postvæsnet.

I denne sammenhæng beder vi dig om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at du straks returnerer varen til Stelvio ApS.

 • Du kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Stelvio ApS

I denne sammenhæng beder vi dig vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Stelvio ApS

 • Du kan aflevere varen i vores forretning indenfor 14 dage.

Stelvio ApS, Måløv Værkstedsby 93, 2760 Måløv


Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Stelvio ApS. Beløbet returneres ved check udstedt til personen, som fremgår af købsfakturaen.
Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Stelvio ApS anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost & forsigtig pakke. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet tilbageleveret til Stelvio ApS. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt tilbagelevering ikke har fundet sted.
Stelvio nægter at modtage varer der returneres per efterkrav eller som sendes uden tilstrækkelig porto.

20. FORSVARLIG RETURNERING:

Alle produkter der returneres til Stelvio ApS skal være forsvarligt indpakket.
Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at dine rettigheder bortfalder.

E21. ER DU I TVIVL:

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Stelvio ApS, at du retter henvendelse til info@stelvio.dk eller på telefon 3212 0380.